KOKOUSKUTSU


TAMPEREEN IAIDOSEURA RY:N VUOSIKOKOUS 2011

Vuosikokous pidetään torstaina 26. toukokuuta 2011 klo 22.00 Pub Höyryssä (Siperian liikekeskus, Finlayson, Itäinenkatu 5-7, 33210 Tampere).

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1. valitaan kokoukselle
-puheenjohtaja
-sihteeri
-kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
2.2. todetaan kokouksen osanottajat
2.3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.4. hyväksytään kokouksen esityslista

3. TOIMINNASTA PÄÄTTÄMINEN
3.1. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
3.2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
3.3. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja harjoittelumaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruus
3.4. keskustellaan ja päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden lukumäärästä ja toimenkuvista

4. YHDISTYKSEN HENKILÖVALINNAT
4.1. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
4.2. valitaan yhdistykselle muut hallituksen jäsenet
4.3. valitaan yhdistykselle hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt
4.4. valitaan yhdistykselle yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varajäsenet

5. MUUT ASIAT
5.1. muut mahdollisesti esille tulevat asiat
5.2. ilmoitusasiat
- uusi hallitus järjestäytyy välittömästi kokouksen jälkeen

6. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Tervetuloa!


Index